English

Deutsch

START

AKTUELT

FOTO

HISTORIE JYDEPOTTER

BRUG JYDEPOTTER

KONTAKT

KURSUS

LINKS

SALG - KERAMIK

SVENSK SOMMERHUS

De fleste dage åbent
11 -16
Send evt. SMS for at kontrollere til 30499535

Most days open for visits 11 am to 4 pm
- fell free to check -
Text or SMS preferred 0045 30499535

  Knudsgaard, 
Tim Kirkevej 30,
6980 Tim, Denmark

more:

FACEBOOK

GOOGLE MAP

ISSUU

KULTUNAUT

VIMEO
                                       
YOUTUBE 

 

 

POTTEPIGE            

 

Pottepiger startede som 12årige og blev så for det meste "fæstet på halvt". Husbond fik pengene for det halve af deres produktion som betalig for kost, logi, ler og kørsel. Den halvdel af pengene, pigerne selv fik, var slet ikke så lidt for dem. Omkring 1850 kunne hun indtjene 100 rdl. på en sommer, som hun så skulle dele med husbond.

Var hun lidt sparsommmelig, kunne hun have en pæn skilling, inden hun skulle giftes. Det var ikke ualmindeligt, at en pottepige kunne medbringe op til 300 rdl., når hun blev gift. For disse kunne man købe et husmandssted. En dygtig pottepige stod derfor højt i kurs, det var langt vigtigere, at hun var god i leret, end om hun så godt ud.

Det var meget almindeligt, at bonden fæstede et par piger hvert år, som så ikke skulle lave andet end sidde og gøre potter.